MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:
1.1 Satıcı :
Ünvanı: ÖZFLOOR PVC ZEMİN KAPLAMA SİST. EMRE ÖZGÜL
E-Ticaret Site Adresi:https://www.renklizemin.com
Mersis No: 6048741905400020
Adresi: Sultaniye Mah. Doğan Aras Bulvarı. NO: 170 / 136 Esenyurt/ İSTANBUL
Telefon: 0212 620 29 60
Fax: 0212 689 65 13
Email: info@renklizemin.com

1.2 Alıcı
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
Email:
Vergi Dairesi:
Vergi No/T.C No:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak satış ve teslim ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL BİLGİLERİ:Ürünün; adı, modeli, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
3.1 Ürün Adı :
3.2 Ürün Modeli :
3.3 Ürün Özellikleri:
3.4 Ürün Ölçüleri:
3.5 Marka/Model/Renk:
3.6 Adedi :
3.7 Satış Fiyatı ( + KDV) :
3.8 Kargo Ücreti :
3.9 Anlaşmalı Kargo Firması :
3.10 Ödeme şekli :
3.11 Teslimat Adresi :
3.12 Teslim Edilecek Kişi :
3.13 Fatura Adresi :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, www.renklizemin.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün hazırlanarak teslim edilmesine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu ve onayladığı gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt eder.Alıcı, Satıcı’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı (Master, Visa vb), banka havalesi ile ödeme yapabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.
4.2 Sözleşme konusu ürün, Siparişin işleme alınması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün Satıcı’nın anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi şartı ile teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.
4.3 İş bu Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka 3. bir şahsa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya şirketin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan tüm giderler Alıcı’ya aittir.
4.4 Alıcı, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen tasarım modelinde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi ve/veya Satıcı’ya ürünü geri göndermesi zorunludur. İş bu sebeple tüm nakliye masrafları Alıcı’ya aittir. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, yıpranması veya zarar görmesi halinde sorumluluk Alıcı’ya aittir.
4.7 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.
4.8 Mal, Siparişin hazırlanması bittikten sonra Satıcı tarafından anlaşmalı kargo şirketine, Alıcı’ya gönderilmek üzere teslim edilir. Şayet www.renklizemin.com internet sitesinde satışta bulunan ürün tamamen özel tasarım olan ve sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren AIıcı’ya elektronik posta yolu ile bildirilir. Alıcı’nın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aksi hallerde Satıcı, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan Alıcı’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün bedelini ve/veya Alıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.
4.9 Alıcı, Ürünü kargodan teslim alırken paketin ve içerisindeki ürünün hasarlı olduğunu tespit etmesi durumunda, kargoyu kabul etmeyerek tutanak tutturulmalıdır. Alıcı, durumu hemen elektronik posta yolu ile Satıcı’ya iletmeli ve tutanağı Satıcı’ya göndermelidir. Bu halde satıcı sorunu giderip en kısa zamanda Alıcı’ya geri dönüş yapacaktır.
4.10 Ödemenin kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kullanılarak yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:
5.1 Alıcı’nın malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın Satıcı’nın anlaşmalı Kargo firması ile 14 gün içerisinde satıcı ve sağlayıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli Alıcı tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.
5.2 İade işlemlerinin yapılabilmesi için ürünün Alıcı’ya ve 3.kişiye teslim olması şarttır. Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya geri gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanagı örnegi ile fatura aslının iadei zorunludur.Satıcı, 14 gün içerisinde ürün bedelini, Alıcı’nın ödediği şartlarda iade edecektir.
5.3 Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
5.4 www.renklizemin.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa Alıcı tarafından iade edilen ürünü Satıcı malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum Alıcı’ya yazılı olarak bildirim yapılır. Alıcı’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.
5.5 Alıcı’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen Satıcı tarafından ya da Satıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
5.6 Cayma hakkının kullanılması sonrasında, Alıcı tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmesi akabinde Satıcı, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
5.7 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
5.9 İş bu sözleşme dahilinde; Alıcı’nın istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, tasarlanan ve/veya kendi istediğine göre geliştirilen tüm ürünler ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz. Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde sarf malzemelerinde,cayma hakkı kullanılmaz.
5.10 www.renklizemin.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME
6.1 İş bu sözleşme sebebi ile Alıcı tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.İşbu 6 maddeden ibaret mesafeli satış sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenmiş elektronik ortamda onaylanmış ve bir nüshası elektronik ortamda ve Alıcı’ya iletilmiştir.